O Agenciji

JU Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona (RA USK), je osnovana Odlukom o osnivanju JU Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona, koja je donesena na 18. sjednici Skupštine USK održanoj dana 19.01.2012. godine, te Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JU Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona, koja je donesena na 21. sjednici održanoj 28.03.2012. godine.Vlada USK i Ministarstvo privrede USK, svjesni činjenice da USK, za razliku od drugih regija u BiH nije imao uspostavljene kapaci...

Pročitaj više

FOTO: Direktor TIKE u posjeti Razvojnoj agenciji USK

Danas, 13.12.2017.g. u prostorijama Razvojne agencije USK odrzan je radno-konsultativni sastanak sa predstavnicima Turske agencije za medjunarodnu saradnju i koordinaciju TIKA, koju je predstavljao direktor Omer Faruk Alimdzi.

Direktoru TIKE su prezentirani a... Pročitaj više

Puštena u rad web stranica u sklopu projekta RENEW HEAT

U sklopu redovnih projektnih aktivnosti Razvojne agencije USK, a u vezi sa implementacijom prekograničnog projekta RENEW HEAT, pušte na je u rad nova web stranica projekta. 

Web platforma će poslužiti korisnicima i partnerima, kako bi informisali sve zainteresirane o trenutnim projek... Pročitaj više

Promotivni video u sklopu projekta New Finance

Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona je, u sklopu projekta New Finance, snimila video koji promovira inovativne modele financiranja projekata energetske efikasnosti. Ovaj promotivni video takođe uključuje primjer dobre prakse, kao i prednosti korištenja navedenih modela financiranja.Pročitaj više

RAUSK ukljucivanjem u projekt Japanske agencije za medjunarodnu saradnju pomaze mala i srednja preduzeca sa podrucja USK

U Sarajevu, u prostorijama SERDE, Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona ukljucena u drugu fazu Projekta „Uspostavljanja i promocije mentoring usluga za mala i srednja pod... Pročitaj više

U sklopu projekta EDU-LAB odrzan radno-konsultativni sastanak

Dana 05.12.2017 godine, predstavnici JU "Razvojna agencija Unsko - sanskog kantona" održali su sastanak sa predstavnicima Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK.
... Pročitaj više

Prezentacija Idejnog projekta Coworking centra u gradu Bihaću

U Gradskoj upravi Bihaća održana je prezentacija Idejnog arhitektonskog rješenja rekonstrukcije stare kuglane u Bihaću za potrebe Coworking centra. Prezentaciji su pored gradonačelnika Šuhreta Fazlića, prisustvovali Samir Jodanović, direktor Razvojne agencije USK-a, Ada Lipovača, šef ... Pročitaj više

FOTO: U sklopu Evropske poduzetničke mreže održani poslovni susreti privrednika iz Republike Turske i Unsko-sanskog kantona

JU Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona Bihać je dio konzorcija Europske poduzetničke mreže (Enterprise Europe Network – EEN) u FBiH. EEN je najveća mreža za podršku malim i srednjim preduzećima u oblasti međunarodne poslovne saradnje, inovacija, prenosa znanja i tehnologija, te sa... Pročitaj više

Poziv na poslovne susrete firmi iz BiH i Republike Turske

JU ,,Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona,, Bihać je dio konzorcija Europske poduzetničke mreže (Enterprise Europe Network – EEN) u FBiH. EEN je najveća mreža za podršku malim i srednjim preduzećima u oblasti međunarodne poslovne saradnje, inovacija, prijenosa znanja i tehnologija,... Pročitaj više

Projektni sastanak u sklopu projekta EDU-LAB odrzan u Beogradu

U sklopu redovnih projektnih aktivnosti, 15-16.11 u Beogradu odrzan je radni sastanak u sklopu projekta EDU-LAB. Ovaj put domaćini sastanka su bili predstavnici Privredne komore Republike Srbije.
Pročitaj više

U Ateni održan projektni sastanak ECOSUSTAIN projekta

U Ateni, u sklopu projekta kojeg finansira Evropska Unija, ECOSUSTAIN, od 13-15.11 održani su radni sastanci projektnih partnera. 

Cilj projekta je održavanje biološke raznovrsnosti i prirodnih ekosistema bolj... Pročitaj više